FitBall


FitBall patrí medzi hodiny, pri ktorých sa nezatažujú klby ani chrbtica. K cviceniu sa používa velká gymnastická lopta. Toto cvicenie kladie dôraz na správne sedenie a držanie tela, pricom zapájame a uvedieme do rovnováhy všetky svaly. Je to jedna z liecebných metód pre rehabilitáciu ortopedických a neurologických pacientov. V priebehu velmi krátkej doby sa lopta stala velmi populárnou a vdaka svojim vlastnostiam a úcinkom sa zacaal hromadne využívat i v oblasti fitness. Priebeh hodiny: Prvých dvadsat minút je zameraných na zahriatie, kedy sa cvicí pri vyššej intenzite. Potom nasleduje posilnovanie rôznych svalových skupín a na záver je strecing - natiahnutie svalov, ktorý zaberie zhruba posledných pät minút. FitBall zlepšuje

psychofyzickú kondíciu
optimálne rozvíja pohybové schopnosti
kompenzuje jednostrannú zátaž a nesprávne pohybové návyky
posilnuje hlboké vnútorné svaly
prispieva k natiahnutiu skrátených svalov
uvolnuje klby
prispieva k osvieženiu, relaxu i k pobaveniu
Je to hodina aj pre zaciatocníkov.

<< spät