BodyForming


Joga je veda o tele, mysli, vedomí a duši. Joga znamená spojenie, zjednotenie, rovnováhu a vyváženost. Je známa po celom svete a používa sa v mnohých významoch. Oznacuje filozofiu, duchovnú náuku, používa sa pre telesné aj duchovné cvicenia. Všetky tieto významy majú svoje opodstatnenie.

Slovo joga sa v súcasnej dobe objavuje v našom živote dost casto. Nachádzame ho v knihách, casopisoch, v televízii, vo fitnescentrách. Pravdepodobne každý má vlastnú predstavu, co joga znamená. Niekto si ju spája so zdravým pružným telom v neobvyklej pozícii, iný s nehybným jogínom v meditácii alebo s filozofiou Východu. Joga je toto všetko a ešte omnoho viac.

Je velmi tažké definovat jogu niekolkými slovami. Bezpochyby je však joga jedným z najúplnejších a najuniverzálnejších systémov. Je to ucelený pohlad na život ludstva, ostatných živých bytostí a na celý vesmír. Joga nás ucí, že všetky aspekty života sú neoddelitelne prepojené a že jedine realizáciou a zážitkom tejto úplnosti môžeme uspokojit svoj vnútorný hlad po poznaní a trvalom štastí. Veda, múdrost jogy je vecná. Je uchovávaná v nemennej podobe indickými svätcami a mudrcmi, ktorí v meditáciách skúmali prírodu a vesmír a dosiahli úplné poznanie všetkých zákonov existencie.
Je to hodina aj pre zaciatocníkov.

<< spät