ZŠ Grösslingová 46
Lubica: 0903 850 686
Utorok 18:00-19:00 BodyForming, OverBall
Štvrtok 18:00-19:00 BodyForming, OverBall
Vstup 5 €. Permanentka 55 €.

ŠH Squashcentrum Pionierska  
Vstup na všetky druhy cvicenia je 4 € Permanentka 10 vstupov je 30 €.