PREČO CVIČIŤ STREČING?

 1. Strečing predstavuje účinnú preventívnu ochranu proti poraneniu oporného a pohybového aparátu
 2. skrátené svalové skupiny vyvolávajú pri záťaži nerovnomerný tlak na pohyblivé spojenia - medzistavcové platničky, menisky v kolenách apod.
 3. strečingom pred a po vykonávanej činnosti sa dá predísť množstvu bolestí a ťažkostí namáhaných svalových skupín,
 4. má účinok i na samotnú kvalitu športového výkonu - ovplyvňuje základné pohybové kvality - ohybnosť, pohyblivosť, rozsah pohybu a ich rýchlosť,
 5. predstavuje účinnú prípravu na bezprostredne nasledujúci výkon.
 6. Je výbornou formou rozcvičenia. Naťahované svaly sa namáhajú, pracujú, prekrvujú a zahrievajú,
 7. optimalizuje proces, počas ktorého sa športovec učí, nacvičuje a vykonáva rôzne pohybové štruktúry,
 8. pre každého človeka predstavuje vítanú a mimoriadne účinnú zbraň proti skracovaniu svalov, proti všetkým bolestiam všedného dňa i predčasnej stareckej motorike,
 9. strečingové cvičenia majú potenciál kladne ovplyvniť psychický stav cvičenca.
 10. Každé psychické napätie je sprevádzané zvýšeným tonusom/napätím kostrového svalstva,
 11. strečing tým že znižuje tonus a uvoľňuje i tie posturálne svaly, ktoré boli predtým v chronickom napätí, zároveň spôsobuje psychické uvoľnenie. Je preto užitočné zacvičiť si i počas prežívania stresu,
 12. zlepšuje a prehlbuje duševnú a telesnú relaxáciu športovca,
 13. rozvíja uvedomovanie si vlastného tela,
 14. cvičenie strečingu je príjemné a človek sa po ňom cíti dobre.


<< späť